LOGIN  
LOGIN REGISTER
Filters
Search in results
Filter class
 • youngster
 • small tour
 • a
 • medium tour 1.30
 • eurohill
 • big tour 1.40
 • Alles weergeven
Filter class
 • bork sloopwerken bv prijs
 • small tour
 • a
 • wassens en bruins prijs
 • 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028
 • 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028
 • rikkert afbouw
 • zz final eurohill drenthe cup 2028
 • Alles weergeven

Event: CH de Wolden

Rider: Deborah Jackson

Horse: Fifi De Nobles

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:03

Preview (free)

Rider: Hendrik-jan Schuttert

Horse: Astor M

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:04

Preview (free)

Rider: Sara Samuelsson

Horse: Tin Tin

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:06

Preview (free)

Rider: Paula de Jong

Horse: Osseweide-s Artorius

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:08

Preview (free)

Rider: Bart Haselbekke

Horse: Ahosveros

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:10

Preview (free)

Rider: Hilde Woudstra

Horse: Ranie De Baugy

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:12

Preview (free)

Rider: Frida Berggren

Horse: Castello III

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:14

Preview (free)

Rider: Isheau Wong

Horse: Orlane D-altenbach

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 10:14

Preview (free)

Rider: Andres Rodriguez

Horse: Aberdeen

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:17

Preview (free)

Rider: Maureen Bonder

Horse: Arki

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 10:17

Preview (free)

Rider: Hans van der Kolk

Horse: Freddy Van Het Scheefkasteel

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:19

Preview (free)

Rider: Merle Tasche

Horse: Wouter

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 10:18

Preview (free)

Rider: Michal Kazmierczak

Horse: Stakorado

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 10:21

Preview (free)

Rider: Frank Buitenhuis

Horse: Amaretto

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:22

Preview (free)

Rider: Jessica Dozeman

Horse: Arosso D

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 10:23

Preview (free)

Rider: Ragna Zaar

Horse: Zerina

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 10:42

Preview (free)

Rider: Jolijn Klomp

Horse: Asrael

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:25

Preview (free)

Rider: Charles Danielsson

Horse: Connection 17

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 10:25

Preview (free)

Rider: Kelly Koss

Horse: Eltano II

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 10:26

Preview (free)

Rider: Richard Grom

Horse: S.I.E.C. Castillo

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:28

Preview (free)

Rider: Patricia Greeve

Horse: Whitney B B

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 10:29

Preview (free)

Rider: Wendy Veldman

Horse: A. Adorette

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:30

Preview (free)

Rider: Claudia van Dijk

Horse: Twin Twin Rv

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 10:30

Preview (free)

Rider: Elin Hultberg

Horse: Lucky Wish

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 10:32

Preview (free)

Rider: Alex Duffey

Horse: Living the dream

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:34

Preview (free)

Rider: Abdulrahman Ahmed Ameen

Horse: Tigerlilly

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 10:34

Preview (free)

Rider: Samantha Lam

Horse: Adonis

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:36

Preview (free)

Rider: Inna Berg

Horse: Torenda

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 10:36

Preview (free)

Rider: Slawomir Uchwat

Horse: Cargo

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:39

Preview (free)

Rider: Anne - Liza Makkinga

Horse: Welly

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 10:38

Preview (free)

Rider: Pim Mulder

Horse: Amigo

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:41

Preview (free)

Rider: Ben Schroder

Horse: Amor

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 10:41

Preview (free)

Rider: Nicholas Benterman

Horse: Clarkes Lux

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:43

Preview (free)

Rider: Ibrahim Bisharat

Horse: Ensor de Litrange LXII

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:47

Preview (free)

Rider: Kenneth Cheng

Horse: Dragon Zidane

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:49

Preview (free)

Rider: Karim Emile Fares

Horse: Wallotie

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 10:48

Preview (free)

Rider: Youssef Anzarouti

Horse: Zele

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 10:50

Preview (free)

Rider: James Paterson-Robinson

Horse: Zwijg N Liefhebber

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:51

Preview (free)

Rider: Henri Stegeman

Horse: Zaldorado

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:53

Preview (free)

Rider: Gert van den Hof

Horse: Telano

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 10:52

Preview (free)

Rider: Deborah Jackson

Horse: Ziezo

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:55

Preview (free)

Rider: Marianne Boerema

Horse: Wakey-wakey

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 10:56

Preview (free)

Rider: Salem Ahmed Al Suwaidi

Horse: Al Rayyan

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 10:58

Preview (free)

Rider: Michel Broek

Horse: Z Amelusina 73

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 10:57

Preview (free)

Rider: Thomas Whitaker

Horse: Zelano D

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 11:00

Preview (free)

Rider: Dennis van den Brink

Horse: Valente

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 11:00

Preview (free)

Rider: Jack Broek

Horse: Zam W

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 11:01

Preview (free)

Rider: Pieter Rutten

Horse: Zarino Bb

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 11:03

Preview (free)

Rider: Stefan Adamowicz

Horse: Zilverfee

Event: CH de Wolden

Class: small tour

Category: small tour

Date: 23-07-2011

Time: 11:03

Preview (free)

Rider: Stefanie van den Brink

Horse: Zanzibar

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 11:05

Preview (free)

Rider: Radoslaw Zalewski

Horse: Chita

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 11:08

Preview (free)

Rider: Peter Geerink

Horse: Zidane

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 11:09

Preview (free)

Rider: Daan van Geel

Horse: Zanzibar

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 11:11

Preview (free)

Rider: Sjaak van der Lei

Horse: Zena

Event: CH de Wolden

Class: a

Category: a

Date: 23-07-2011

Time: 11:11

Preview (free)

Rider: Mareille van Geel-Schroder

Horse: Zelayla

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 11:13

Preview (free)

Rider: Floortje Deckers

Horse: Urgent

Event: CH de Wolden

Class: a

Category: a

Date: 23-07-2011

Time: 11:13

Preview (free)

Rider: Alex Duffy

Horse: Quattro 27

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 11:15

Preview (free)

Rider: Mounia Haddad

Horse: Zuliantha Fortuna

Event: CH de Wolden

Class: a

Category: a

Date: 23-07-2011

Time: 11:15

Preview (free)

Rider: Sander Geerink

Horse: Zaza

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 11:17

Preview (free)

Rider: Talal Al Zahem

Horse: Cupido

Event: CH de Wolden

Class: a

Category: a

Date: 23-07-2011

Time: 11:17

Preview (free)

Rider: Ewa Mazurowska

Horse: Pablo I

Event: CH de Wolden

Class: youngster

Category: bork sloopwerken bv prijs

Date: 23-07-2011

Time: 11:19

Preview (free)

Rider: Alex Duffey

Horse: Champ X

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 12:32

Preview (free)

Rider: Dennis van den Brink

Horse: Wet Wet

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 12:34

Preview (free)

Rider: Anne Bakker

Horse: Taciende

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 12:35

Preview (free)

Rider: Julian Kraay

Horse: Valentino-WG

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 12:37

Preview (free)

Rider: Jolijn Klomp

Horse: Rolex

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 12:39

Preview (free)

Rider: Mert Emiroglu

Horse: Apricot van Spalbeek Z

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 12:40

Preview (free)

Rider: Demi Dijks

Horse: Chelsea Z

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 12:42

Preview (free)

Rider: Pieter Rutten

Horse: Vince Bb

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 12:44

Preview (free)

Rider: Caroline Müller

Horse: Chellthago Z

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 12:46

Preview (free)

Rider: Jose van Dalfsen

Horse: Wipeout

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 12:47

Preview (free)

Rider: Kelly Koss

Horse: Laokoon 12

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 12:49

Preview (free)

Rider: Jeroen Meppelink

Horse: nn

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 12:49

Preview (free)

Rider: Xanne Sluyter

Horse: Amalia

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 12:50

Preview (free)

Rider: Frida Berggren

Horse: Charisma

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 12:51

Preview (free)

Rider: Nasser Al Zahem

Horse: Lacalito

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 12:52

Preview (free)

Rider: Grim Stjerndahl

Horse: Westend HZ

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 12:53

Preview (free)

Rider: Anne de Vries

Horse: Black Magic

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 12:55

Preview (free)

Rider: Stefanie van den Brink

Horse: Wapper

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 12:56

Preview (free)

Rider: Deborah Jackson

Horse: Wina

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 12:58

Preview (free)

Rider: Job Oldenziel

Horse: Ofichems Inspector Morse

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 12:57

Preview (free)

Rider: Roelof Bril

Horse: Verisja

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 12:59

Preview (free)

Rider: Anne - Liza Makkinga

Horse: Velasquez

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 12:59

Preview (free)

Rider: Mischa Everse-van de Kraats

Horse: Big Ben

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:01

Preview (free)

Rider: Danny Schaper

Horse: Atilja

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:01

Preview (free)

Rider: Kristian Johannesson

Horse: Zinder Hbc

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:03

Preview (free)

Rider: Michiel Brusse

Horse: Arie

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:03

Preview (free)

Rider: Folkert Kelderman

Horse: Winterfee

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:05

Preview (free)

Rider: Reinske Wassenaar

Horse: Mona Lisa

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:05

Preview (free)

Rider: Ernesto Canseco

Horse: Colorado

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:06

Preview (free)

Rider: Anouk Dijkstra

Horse: Zenith

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:06

Preview (free)

Rider: Benedikte Ostevik

Horse: Wizette

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:08

Preview (free)

Rider: Dianne Tijmes

Horse: Zeppelin

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:09

Preview (free)

Rider: Jessica Timgren

Horse: South Shore

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:10

Preview (free)

Rider: Rody Scholing

Horse: Alme L.

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:10

Preview (free)

Rider: Maaike ten Berg-Bijlsma

Horse: Zaretino

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:13

Preview (free)

Rider: Stefanie Luning

Horse: Akarla

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:13

Preview (free)

Rider: Antonio Mendes Anasagasti

Horse: Sissi de la Hamente

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:15

Preview (free)

Rider: Wendy Veldman

Horse: Zanzibar

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:15

Preview (free)

Rider: Merle Tasche

Horse: Cirena II Z

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:17

Preview (free)

Rider: Mieke Zoetelief

Horse: Gaesbekers Armani

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:17

Preview (free)

Rider: Anouk Winkel

Horse: Blue Devil

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:19

Preview (free)

Rider: Leonie Jonkers

Horse: Bellona

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:20

Preview (free)

Rider: Bart Haselbekke

Horse: Wigeunerin

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:21

Preview (free)

Rider: Ragonda Brusse-v/d Bor

Horse: Charmander

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:22

Preview (free)

Rider: Katherine Walsh

Horse: Peanuts A

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:23

Preview (free)

Rider: Peter Geerink

Horse: Zarandash

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:24

Preview (free)

Rider: Frits Leenders

Horse: Bml Zinedine Zidane Nl

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:24

Preview (free)

Rider: Piet Jr. Raijmakers Jr.

Horse: Villeneuve

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:26

Preview (free)

Rider: Maurice Stevens

Horse: Avinet

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:26

Preview (free)

Rider: Monah Hechme

Horse: Uriel

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:28

Preview (free)

Rider: Arend-jan Bannink

Horse: Zaza

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:28

Preview (free)

Rider: Karim Emile Fares

Horse: Tatjana

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:29

Preview (free)

Rider: Marcel de Boer

Horse: Anora MJ

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:30

Preview (free)

Rider: Jeroen Broek

Horse: Crinch

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:31

Preview (free)

Rider: Ronald Boer

Horse: Wamarantha

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:32

Preview (free)

Rider: Johan Meeuwes

Horse: Vdo Zora 2

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:34

Preview (free)

Rider: Remco Been

Horse: Thoran

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:35

Preview (free)

Rider: Samantha Bos

Horse: Zovera

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:36

Preview (free)

Rider: Daan van Geel

Horse: Woodstock

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:36

Preview (free)

Rider: Marleen Schutte

Horse: Zynchro

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:38

Preview (free)

Rider: Nynke de Vries

Horse: Aidaboera

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:39

Preview (free)

Rider: Dominique Greeve

Horse: Annini

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:39

Preview (free)

Rider: Bram van Es

Horse: Amilot W

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:41

Preview (free)

Rider: Roderik Roozeboom

Horse: Ajax

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:43

Preview (free)

Rider: Tinette Beuving

Horse: Voevolda

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:45

Preview (free)

Rider: Manon Penthum

Horse: Hibra Whopper

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:47

Preview (free)

Rider: Jessica Dozeman

Horse: Welinka

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:49

Preview (free)

Rider: Stefan Adamowicz

Horse: Zindor G

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:51

Preview (free)

Rider: Denise van Gelder

Horse: Udjeli

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:51

Preview (free)

Rider: Anne - Liza Makkinga

Horse: Winnipeg

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:53

Preview (free)

Rider: Bert-jan Zuidema

Horse: Bonaparte

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:53

Preview (free)

Rider: Jur Vrieling

Horse: Zizonica

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:54

Preview (free)

Rider: Age Flapper

Horse: Appeloupe

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:55

Preview (free)

Rider: Taizo Sugitani

Horse: Colandro

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:56

Preview (free)

Rider: Wilfred Harke

Horse: nn

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:57

Preview (free)

Rider: Marianne Boerema

Horse: Divoza Horseworld Nizarmo

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 13:58

Preview (free)

Rider: Priscilla Klink

Horse: Bandiet

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 13:59

Preview (free)

Rider: Alex Duffey

Horse: Ungaro de la Hot Couture

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:00

Preview (free)

Rider: Gerda Bolding

Horse: Happy As Larry

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 14:01

Preview (free)

Rider: Julia Zawada

Horse: Colett 18

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:02

Preview (free)

Rider: Lisa Broekert

Horse: Zass O-hara

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 14:02

Preview (free)

Rider: Vincent Geerink

Horse: Sjors

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:04

Preview (free)

Rider: Jan Burema

Horse: Bonzai

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 14:04

Preview (free)

Rider: Mohammed Al Owais

Horse: Wirbel Wind

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:06

Preview (free)

Rider: Shanice Roozeboom

Horse: Avanches

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 14:06

Preview (free)

Rider: Michael Greeve

Horse: Zosja

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:08

Preview (free)

Rider: Jacqueline de Wit

Horse: nn

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 14:08

Preview (free)

Rider: Hans van der Kolk

Horse: Veralin

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:10

Preview (free)

Rider: Megan Geertshuis

Horse: nn

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 14:10

Preview (free)

Rider: Jurjan Bloem

Horse: Welfe De La Vie

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:12

Preview (free)

Rider: Jack Broek

Horse: Best Choice

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 14:12

Preview (free)

Rider: Carry Huis In -t Veld

Horse: Zamerose

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:14

Preview (free)

Rider: Julian de Boer

Horse: nn

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 14:14

Preview (free)

Rider: Marek Waclawik

Horse: Rovetto

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:16

Preview (free)

Rider: Michel Broek

Horse: Aareeb

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:17

Preview (free)

Rider: Anne Kamilla Brekke

Horse: Unlimited

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:19

Preview (free)

Rider: Jeroen Meppelink

Horse: nn

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 14:19

Preview (free)

Rider: Maureen Bonder

Horse: Velcaro

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:21

Preview (free)

Rider: Danny Schaper

Horse: Atilja

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 14:21

Preview (free)

Rider: Mohammed Al Hajri

Horse: Cahila

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:22

Preview (free)

Rider: Michiel Brusse

Horse: Arie

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 14:22

Preview (free)

Rider: Janneke van Noord

Horse: Zomar

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:24

Preview (free)

Rider: Wendy Veldman

Horse: Zanzibar

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 14:24

Preview (free)

Rider: Reiko Takeda

Horse: Contesse-s Z

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:25

Preview (free)

Rider: Mieke Zoetelief

Horse: Gaesbekers Armani

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 14:25

Preview (free)

Rider: Ragonda Brusse-v/d Bor

Horse: Charmander

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 14:26

Preview (free)

Rider: Tom Brinkman

Horse: Eurocommerce Orlando

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:27

Preview (free)

Rider: Marcel de Boer

Horse: Anora MJ

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 14:28

Preview (free)

Rider: Samantha Bos

Horse: Zovera

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 14:29

Preview (free)

Rider: nn

Horse: nn

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:30

Preview (free)

Rider: Marleen Schutte

Horse: Zynchro

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 14:30

Preview (free)

Rider: Ewa Mazurowska

Horse: Escalona

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:32

Preview (free)

Rider: Gerda Bolding

Horse: Happy As Larry

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 14:32

Preview (free)

Rider: Jan Burema

Horse: Bonzai

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.20 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 14:33

Preview (free)

Rider: Pim Mulder

Horse: Webster Lady

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:34

Preview (free)

Rider: Nuri Dijks

Horse: Oh Look At My

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:39

Preview (free)

Rider: Demi Dijks

Horse: I Belong To You

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:41

Preview (free)

Rider: Sabrina van Rijswijk

Horse: Vera Moda

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:42

Preview (free)

Rider: Felicia Hultberg

Horse: Winston

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:44

Preview (free)

Rider: Bart van der Maat

Horse: Van Carnute K

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:46

Preview (free)

Rider: Ibrahim Bisharat

Horse: Chanel van het Lambroeck

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:48

Preview (free)

Rider: Mark Jespers

Horse: Varmen

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:50

Preview (free)

Rider: Ahmed Nabeel Falaknaz

Horse: Arco Noir van de Rozendaal

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:52

Preview (free)

Rider: Caroline Müller

Horse: Vidar

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:54

Preview (free)

Rider: Jur Vrieling

Horse: Km Whatever Rv

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:56

Preview (free)

Rider: Dennis van den Brink

Horse: Wianta W

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 14:58

Preview (free)

Rider: Anne Bakker

Horse: Voltage B

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 15:00

Preview (free)

Rider: Julian Kraay

Horse: Wings

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 15:01

Preview (free)

Rider: Jolijn Klomp

Horse: Bayardo

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 15:04

Preview (free)

Rider: Piet Jr. Raijmakers Jr.

Horse: Eclips

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 15:05

Preview (free)

Rider: Mert Emiroglu

Horse: Dennis vh Zwarte Veld

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 15:07

Preview (free)

Rider: Pieter Rutten

Horse: Stoutens Zanagra

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 15:09

Preview (free)

Rider: Robert Vos

Horse: Winnetoe

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 15:11

Preview (free)

Rider: Wout Jan van der Schans

Horse: Valerie

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 15:13

Preview (free)

Rider: Floortje Deckers

Horse: Paladin de Laume

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 15:15

Preview (free)

Rider: Wendy Veldman

Horse: Walluna Newpeat

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 15:17

Preview (free)

Rider: Michiel Brusse

Horse: Wicka

Event: CH de Wolden

Class: medium tour 1.30

Category: wassens en bruins prijs

Date: 23-07-2011

Time: 15:19

Preview (free)

Rider: Tessa Hoeksema

Horse: Twilight H.

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 15:29

Preview (free)

Rider: Robert Roordink

Horse: Willow

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 15:30

Preview (free)

Rider: Romy Froma

Horse: Zatricia

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 15:32

Preview (free)

Rider: Anne - Liza Makkinga

Horse: Tolan R

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 15:35

Preview (free)

Rider: Danny Schaper

Horse: Aragorn

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 15:37

Preview (free)

Rider: Jeroen Meppelink

Horse: Velocity

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 15:39

Preview (free)

Rider: Annet de Vries

Horse: nn

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 15:42

Preview (free)

Rider: Mareille van Geel-Schröder

Horse: Zento VDV

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 15:44

Preview (free)

Rider: Henri Stegeman

Horse: Abitibi Blues

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 15:46

Preview (free)

Rider: Frits Leenders

Horse: Akron V

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 15:48

Preview (free)

Rider: Weite Oldenziel

Horse: Vutanja

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 15:50

Preview (free)

Rider: Sandra van den Outenaar

Horse: WBS Untouchable

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 15:52

Preview (free)

Rider: Herman Smit

Horse: Wilsana

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 15:54

Preview (free)

Rider: Samantha Bos

Horse: Zanzibar

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 15:56

Preview (free)

Rider: Michel Priemis

Horse: Attilla

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 15:59

Preview (free)

Rider: Martijn van Geel

Horse: nn

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:00

Preview (free)

Rider: Marcelle Hokse

Horse: Zandro Boy

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:03

Preview (free)

Rider: Michiel Brusse

Horse: Candola

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:05

Preview (free)

Rider: Marcel de Boer

Horse: Abigail P

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:07

Preview (free)

Rider: Job Oldenziel

Horse: Ofichems Zairda

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:09

Preview (free)

Rider: Jacoline Jonkers

Horse: Why Not

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:11

Preview (free)

Rider: Gert Wonder

Horse: Zaragossa

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:14

Preview (free)

Rider: Roel Harke

Horse: nn

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:18

Preview (free)

Rider: Age Flapper

Horse: Vucley

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:20

Preview (free)

Rider: Shanice Roozeboom

Horse: Aykos

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:21

Preview (free)

Rider: Laura van Trigt

Horse: Esdoorn s Zz Top

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:24

Preview (free)

Rider: Jan Burema

Horse: Zazza De W

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:26

Preview (free)

Rider: Germaine Benus

Horse: Winette

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:28

Preview (free)

Rider: Lisa Broekert

Horse: Hibra s Zid G

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:30

Preview (free)

Rider: Hellen van Asselt

Horse: Worthy Boy

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:32

Preview (free)

Rider: Gert van den Hof

Horse: Voyka

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:34

Preview (free)

Rider: Maarten Hoogeveen

Horse: Zoey

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:36

Preview (free)

Rider: Stefan Schrooten

Horse: Vincent

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:38

Preview (free)

Rider: Marleen Schutte

Horse: Usere

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:41

Preview (free)

Rider: Charissa Snijders

Horse: Sensation

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:43

Preview (free)

Rider: Jeroen Broek

Horse: nn

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:45

Preview (free)

Rider: Sander Geerink

Horse: Ragnar

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 16:47

Preview (free)

Rider: Bram van Es

Horse: Mumota s Zuloma

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:47

Preview (free)

Rider: Richard Grom

Horse: S.I.E.C Cosmos Wijngaardhoeve Z

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 16:49

Preview (free)

Rider: Julian Kraay

Horse: Quinton Z

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 16:50

Preview (free)

Rider: Ibrahim Bisharat

Horse: Lancelot Du Paradis

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 16:53

Preview (free)

Rider: Mareille van Geel-Schröder

Horse: Zento VDV

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:54

Preview (free)

Rider: Andres Rodriguez

Horse: Quintina

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 16:55

Preview (free)

Rider: Henri Stegeman

Horse: Abitibi Blues

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:55

Preview (free)

Rider: Sara Samuelsson

Horse: Born to Joy

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 16:57

Preview (free)

Rider: Samantha Bos

Horse: Zanzibar

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:57

Preview (free)

Rider: Nathalie van der Mei

Horse: Voppie

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 16:58

Preview (free)

Rider: Marcel de Boer

Horse: Abigail P

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: 1.30 m final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 16:59

Preview (free)

Rider: Kenneth Cheng

Horse: Donatella VH Lambroeck

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:00

Preview (free)

Rider: Doron Kuipers

Horse: Tendor Fortuna

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:02

Preview (free)

Rider: Piet Jr. Raijmakers Jr.

Horse: Van Schijndel-s Ureke

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:04

Preview (free)

Rider: Henk van de Pol

Horse: Zidane

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:05

Preview (free)

Rider: Sjaak Sleiderink

Horse: Bmc Wizzerd Tn

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:07

Preview (free)

Rider: Peter Wylde

Horse: Wetter

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:09

Preview (free)

Rider: Wout Jan van der Schans

Horse: Quincy W

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:11

Preview (free)

Rider: Mohammed Al Owais

Horse: Saydoon

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:13

Preview (free)

Rider: Mischa Everse-van de Kraats

Horse: Toy Story

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:14

Preview (free)

Rider: Robert Vos

Horse: Michael Braun

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:16

Preview (free)

Rider: Slawomir Uchwat

Horse: L-Cardan

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:18

Preview (free)

Rider: Massimiliano Possenti

Horse: Wandro

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:19

Preview (free)

Rider: Tom Brinkman

Horse: Voila

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:21

Preview (free)

Rider: Pim Mulder

Horse: Wilkins

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:22

Preview (free)

Rider: Radoslaw Zalewski

Horse: Wendalineke

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:24

Preview (free)

Rider: Yusuf Huysal

Horse: Audi-s Top Secret

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:26

Preview (free)

Rider: Taizo Sugitani

Horse: Vegas

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:28

Preview (free)

Rider: Angelique Hoorn

Horse: Munsterhuis Sportscar Woody

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:29

Preview (free)

Rider: Carry Huis In -t Veld

Horse: Whipped Cream

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:31

Preview (free)

Rider: Mark Jespers

Horse: Pomme-lady

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:33

Preview (free)

Rider: Henri Stegeman

Horse: Wadros Wembley

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 17:33

Preview (free)

Rider: James Paterson-Robinson

Horse: Popcorn

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:35

Preview (free)

Rider: Robert Roordink

Horse: Hunzehoeve Whats Up

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 17:35

Preview (free)

Rider: Roelof Bril

Horse: Warwick

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:37

Preview (free)

Rider: Bram van Es

Horse: Mumotas Wuloma

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 17:38

Preview (free)

Rider: Shanice Roozeboom

Horse: Windsor

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:39

Preview (free)

Rider: Nicholas Benterman

Horse: Kingsland SM

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:40

Preview (free)

Rider: Danny Schaper

Horse: Von Dutch

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 17:40

Preview (free)

Rider: Mert Emiroglu

Horse: Canaletto 12

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:42

Preview (free)

Rider: Weite Oldenziel

Horse: Valanta

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 17:42

Preview (free)

Rider: Kirsten Rikkert

Horse: Ugano

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:44

Preview (free)

Rider: Wendy Veldman

Horse: Visioen Off Gold

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 17:43

Preview (free)

Rider: Paula de Jong

Horse: Osseweide-s Unanina

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:46

Preview (free)

Rider: Anne de Vries

Horse: Wendy

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 17:46

Preview (free)

Rider: Dominique Greeve

Horse: Broere Wing

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:47

Preview (free)

Rider: Samantha Bos

Horse: Follow Me

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 17:48

Preview (free)

Rider: Reiko Takeda

Horse: Ari 55

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:49

Preview (free)

Rider: Demi Dijks

Horse: Tobias

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:51

Preview (free)

Rider: Marleen Schutte

Horse: Marius

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 17:51

Preview (free)

Rider: Nuri Dijks

Horse: Roadster

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:53

Preview (free)

Rider: Michiel Brusse

Horse: Cannavaro D

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 17:54

Preview (free)

Rider: Deborah Jackson

Horse: Walter

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:55

Preview (free)

Rider: Bart Haselbekke

Horse: Comar Cruise

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:56

Preview (free)

Rider: Lisa Broekert

Horse: Wotherspoon

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 17:56

Preview (free)

Rider: Jeroen Broek

Horse: Victory

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 17:58

Preview (free)

Rider: Iris van Strik

Horse: Don Vito

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 17:58

Preview (free)

Rider: Alisa Danilova

Horse: Travano Z

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 18:00

Preview (free)

Rider: Roel Meeuwes

Horse: Vdo Vienna

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 18:00

Preview (free)

Rider: Stefanie van den Brink

Horse: Wennemars

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 18:02

Preview (free)

Rider: Sabrina van Rijswijk

Horse: Laos

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 18:03

Preview (free)

Rider: Freek van de Laan

Horse: Vih Again

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 18:03

Preview (free)

Rider: Isheau Wong

Horse: Indigo

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 18:05

Preview (free)

Rider: Frank Buitenhuis

Horse: Wievoli

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 18:07

Preview (free)

Rider: Frida Berggren

Horse: Abeltje Z

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 18:09

Preview (free)

Rider: Henri Stegeman

Horse: Wadros Wembley

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 18:08

Preview (free)

Rider: Danny Schaper

Horse: Von Dutch

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 18:10

Preview (free)

Rider: Julian Kraay

Horse: Lighthoeve`s Verspucio Deys

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 18:11

Preview (free)

Rider: Samantha Bos

Horse: Follow Me

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 18:11

Preview (free)

Rider: Ibrahim Bisharat

Horse: Clipz

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 18:13

Preview (free)

Rider: Andres Rodriguez

Horse: Conington

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 18:14

Preview (free)

Rider: roel meeuwes

Horse: Wotherspoon

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 18:14

Preview (free)

Rider: Sara Samuelsson

Horse: L-Esprit 14

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 18:16

Preview (free)

Rider: Lisa Broekert

Horse: Wotherspoon

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 18:15

Preview (free)

Rider: Lisa Broekert

Horse: Wotherspoon

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 18:15

Preview (free)

Rider: Nathalie van der Mei

Horse: Eurocommerce Vingino

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 18:18

Preview (free)

Rider: Kenneth Cheng

Horse: Paris Prince

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 18:20

Preview (free)

Rider: Doron Kuipers

Horse: Zinius

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 18:22

Preview (free)

Rider: Henk van de Pol

Horse: Chesterfield

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 18:24

Preview (free)

Rider: Mindi Korvenoja

Horse: Weber Round Up

Event: CH de Wolden

Class: big tour 1.40

Category: rikkert afbouw

Date: 23-07-2011

Time: 18:26

Preview (free)

Rider: Lisa Broekert

Horse: Wotherspoon

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 18:15

Preview (free)

Rider: Lisa Broekert

Horse: Wotherspoon

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 18:15

Preview (free)

Rider: Lisa Broekert

Horse: Wotherspoon

Event: CH de Wolden

Class: eurohill

Category: zz final eurohill drenthe cup 2028

Date: 23-07-2011

Time: 18:15

Preview (free)