Filters
Zoek in resultaten
Filter klasse
  • final small tour
  • Final Medium Tour
  • big tour
  • Alles weergeven
Filter klasse
  • final small tour
  • Final Medium Tour
  • big tour
  • Alles weergeven

Evenement: CH de Wolden

Ruiter: Bert-jan Zuidema

Paard: Cher V

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:03

Preview (gratis)

Ruiter: Mohamed Ashraf Abdalla

Paard: Nawarah

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:07

Preview (gratis)

Ruiter: Mohamed Ashraf

Paard: nn

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:09

Preview (gratis)

Ruiter: Jeroen Broek

Paard: Zorphee

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:10

Preview (gratis)

Ruiter: Natasja Winninghoff

Paard: Twilight-zeldenrust

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:12

Preview (gratis)

Ruiter: Paul Devlin

Paard: Courageous

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:14

Preview (gratis)

Ruiter: Frantz Ducci

Paard: Hermes Van T Dashageveld

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:15

Preview (gratis)

Ruiter: Emile Karim Fares

Paard: Captain Z

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:17

Preview (gratis)

Ruiter: Rianne Nalis

Paard: Cendy Vdp

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:19

Preview (gratis)

Ruiter: Chantal Regter

Paard: Balinus

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:21

Preview (gratis)

Ruiter: Philippe Meier

Paard: Callas Iii

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:23

Preview (gratis)

Ruiter: Margriet Kruizinga-zuidema

Paard: Chaneleur

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:24

Preview (gratis)

Ruiter: Ben Asselin

Paard: Bionetty

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:26

Preview (gratis)

Ruiter: Wendy Veldman

Paard: Chameur

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:28

Preview (gratis)

Ruiter: Samantha Bos

Paard: Carabelanomia

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:30

Preview (gratis)

Ruiter: Jolijn Klomp

Paard: Alansa

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:32

Preview (gratis)

Ruiter: Marlies Hoorn

Paard: Chicago

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:34

Preview (gratis)

Ruiter: Marcel De Boer

Paard: Capriool S

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:36

Preview (gratis)

Ruiter: Janneke van Noord

Paard: Coulance

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:37

Preview (gratis)

Ruiter: Jessica Dozeman

Paard: Bisous

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:39

Preview (gratis)

Ruiter: Bart Clarys

Paard: Crackermaid

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:41

Preview (gratis)

Ruiter: Anne-liza Makkinga

Paard: Zazou R

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:42

Preview (gratis)

Ruiter: Cristine Thoma

Paard: Amoroso 19

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:44

Preview (gratis)

Ruiter: Amanda Slagter

Paard: Attent

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:46

Preview (gratis)

Ruiter: Sandra Piwowarczyk - Baluk

Paard: Quiriana

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:47

Preview (gratis)

Ruiter: Pim Mulder

Paard: Circero

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:49

Preview (gratis)

Ruiter: Leonie Jonkers

Paard: Berghgraaf

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:51

Preview (gratis)

Ruiter: Vincent Geerink

Paard: Robinson

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:53

Preview (gratis)

Ruiter: Merel Murris

Paard: Chicarite

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:55

Preview (gratis)

Ruiter: Jurjan Bloem

Paard: Urante Sv

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:56

Preview (gratis)

Ruiter: Kevin Martsch

Paard: Zadkine

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 09:58

Preview (gratis)

Ruiter: Jad Dana

Paard: Biranka

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:00

Preview (gratis)

Ruiter: Bas Kapel

Paard: Ciss M

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:01

Preview (gratis)

Ruiter: Daniel Aguirre Stillman

Paard: Labor-s Challenger

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:03

Preview (gratis)

Ruiter: Annelies Vorsselmans

Paard: Bente H

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:05

Preview (gratis)

Ruiter: Atsushi Sakata

Paard: Chaplin 81

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:07

Preview (gratis)

Ruiter: Remco Been

Paard: Bigranta

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:09

Preview (gratis)

Ruiter: Robert Havinga

Paard: Bacardi

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:11

Preview (gratis)

Ruiter: Anne Vries, De

Paard: Wendy

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:14

Preview (gratis)

Ruiter: Manon van der Sluis

Paard: Vulalita

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:15

Preview (gratis)

Ruiter: Bas, Van Der Aa

Paard: Carbid v/d Schultenhof

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:17

Preview (gratis)

Ruiter: Thomas Holz

Paard: Random Harvest 2

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:19

Preview (gratis)

Ruiter: Ragonda Brusse- Van Der Bor

Paard: Ursus

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:21

Preview (gratis)

Ruiter: Sabine Hof

Paard: Boeve-s Onedin

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:22

Preview (gratis)

Ruiter: Doron Kuipers

Paard: Curtis

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:24

Preview (gratis)

Ruiter: Nicole Botma

Paard: Cottica

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:26

Preview (gratis)

Ruiter: Albert Zoer

Paard: Charlie Chaplin

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:28

Preview (gratis)

Ruiter: Lukasz Appel

Paard: Coks 2

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:29

Preview (gratis)

Ruiter: Jur Vrieling

Paard: Noesar Calima

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:31

Preview (gratis)

Ruiter: Khaled Abdulrahman Almobty

Paard: Renske

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:33

Preview (gratis)

Ruiter: Bert-jan Zuidema

Paard: Cher V

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:43

Preview (gratis)

Ruiter: Jeroen Broek

Paard: Zorphee

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:44

Preview (gratis)

Ruiter: Paul Devlin

Paard: Courageous

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:45

Preview (gratis)

Ruiter: Emile Karim Fares

Paard: Captain Z

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:47

Preview (gratis)

Ruiter: Margriet Kruizinga-zuidema

Paard: Chaneleur

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:48

Preview (gratis)

Ruiter: Ben Asselin

Paard: Bionetty

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:50

Preview (gratis)

Ruiter: Jessica Dozeman

Paard: Bisous

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:51

Preview (gratis)

Ruiter: Anne-liza Makkinga

Paard: Zazou R

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:53

Preview (gratis)

Ruiter: Cristine Thoma

Paard: Amoroso 19

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:54

Preview (gratis)

Ruiter: Amanda Slagter

Paard: Attent

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:56

Preview (gratis)

Ruiter: Sandra Piwowarczyk - Baluk

Paard: Quiriana

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:57

Preview (gratis)

Ruiter: Leonie Jonkers

Paard: Berghgraaf

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 10:59

Preview (gratis)

Ruiter: Vincent Geerink

Paard: Robinson

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 11:00

Preview (gratis)

Ruiter: Merel Murris

Paard: Chicarite

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 11:02

Preview (gratis)

Ruiter: Jurjan Bloem

Paard: Urante Sv

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 11:03

Preview (gratis)

Ruiter: Kevin Martsch

Paard: Zadkine

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 11:05

Preview (gratis)

Ruiter: Jad Dana

Paard: Biranka

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 11:06

Preview (gratis)

Ruiter: Bas Kapel

Paard: Ciss M

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 11:07

Preview (gratis)

Ruiter: Daniel Aguirre Stillman

Paard: Labor-s Challenger

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 11:09

Preview (gratis)

Ruiter: Robert Havinga

Paard: Bacardi

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 11:11

Preview (gratis)

Ruiter: Bas, Van Der Aa

Paard: Carbid v/d Schultenhof

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 11:12

Preview (gratis)

Ruiter: Thomas Holz

Paard: Random Harvest 2

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 11:14

Preview (gratis)

Ruiter: Sabine Hof

Paard: Boeve-s Onedin

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 11:15

Preview (gratis)

Ruiter: Nicole Botma

Paard: Cottica

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 11:17

Preview (gratis)

Ruiter: Jur Vrieling

Paard: Noesar Calima

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 11:18

Preview (gratis)

Ruiter: Khaled Abdulrahman Almobty

Paard: Renske

Evenement: CH de Wolden

Klasse: final small tour

Rubriek: final small tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 11:20

Preview (gratis)

Ruiter: Paul Bontekoe

Paard: Eurohill-s Zaviro

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:09

Preview (gratis)

Ruiter: Darby Ward

Paard: Cassi Go

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:11

Preview (gratis)

Ruiter: John Popely

Paard: B Amelusina

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:13

Preview (gratis)

Ruiter: Lukasz Appel

Paard: Cassini Van Hamond

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:16

Preview (gratis)

Ruiter: Lisa-mayleen Thoma

Paard: Cosima 213

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:18

Preview (gratis)

Ruiter: Julian De Boer

Paard: Boris

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:20

Preview (gratis)

Ruiter: Wesley Newlands

Paard: Wieminka B

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:22

Preview (gratis)

Ruiter: Gemma Johnsey Plumley

Paard: Chandler Ii

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:24

Preview (gratis)

Ruiter: Jeanette Corbeek

Paard: Coco Chanel

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:27

Preview (gratis)

Ruiter: Thomas Holz

Paard: Lasco

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:28

Preview (gratis)

Ruiter: Nicole Botma

Paard: Aumelio C.

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:31

Preview (gratis)

Ruiter: Amanda Slagter

Paard: nn

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:33

Preview (gratis)

Ruiter: Ben Schröder

Paard: Deister

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:35

Preview (gratis)

Ruiter: Maureen Bonder

Paard: Ufo

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:37

Preview (gratis)

Ruiter: Ben Asselin

Paard: Copilot

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:39

Preview (gratis)

Ruiter: Vincent Geerink

Paard: Annebel

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:41

Preview (gratis)

Ruiter: Robert Vos

Paard: Uptown Girl

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:43

Preview (gratis)

Ruiter: Nathalie Mei, Van Der

Paard: Eurohill-s Alcatraz

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:45

Preview (gratis)

Ruiter: Jur Vrieling

Paard: Km Carrera

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:47

Preview (gratis)

Ruiter: Stefanie Heins

Paard: Wilandra

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:50

Preview (gratis)

Ruiter: Jolijn Klomp

Paard: Asrael

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:51

Preview (gratis)

Ruiter: John Van Zanten

Paard: Aldero

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:53

Preview (gratis)

Ruiter: Diaa Amr Beshir

Paard: Albalkaa

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:55

Preview (gratis)

Ruiter: Gerco Schröder

Paard: Balouska

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 12:58

Preview (gratis)

Ruiter: Heleen Groeneveld

Paard: Teressa

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:00

Preview (gratis)

Ruiter: James Billington

Paard: Baltic Vdl

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:02

Preview (gratis)

Ruiter: Camilla Storemark

Paard: Cerona

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:04

Preview (gratis)

Ruiter: Robert Havinga

Paard: Gulf-s Pleasure

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:07

Preview (gratis)

Ruiter: Mark Bunting

Paard: Flying Faithful

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:08

Preview (gratis)

Ruiter: Martijn Van Geel

Paard: Woodland Vi

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:11

Preview (gratis)

Ruiter: Megan Jansen

Paard: Chelina

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:13

Preview (gratis)

Ruiter: Holger Wenz

Paard: Talisha DZ

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:15

Preview (gratis)

Ruiter: Remco Been

Paard: Thoran

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:51

Preview (gratis)

Ruiter: Hanno Ellermann

Paard: Allegro

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:17

Preview (gratis)

Ruiter: Bas, Van Der Aa

Paard: Magical Jw

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:19

Preview (gratis)

Ruiter: Marianne Boerema

Paard: Wakey Wakey

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:21

Preview (gratis)

Ruiter: Marc Houtzager

Paard: Voulez-vouz

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:24

Preview (gratis)

Ruiter: Annet Willems-Vos

Paard: Nirvana

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:26

Preview (gratis)

Ruiter: Albert Zoer

Paard: Budine

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:28

Preview (gratis)

Ruiter: Rebecca Ravilious

Paard: Camilla

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:30

Preview (gratis)

Ruiter: Harrie Wiering Jr

Paard: Avion

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:32

Preview (gratis)

Ruiter: Sophie Dalm

Paard: Unique

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:34

Preview (gratis)

Ruiter: Dennis Van Den Brink

Paard: Ultra

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:37

Preview (gratis)

Ruiter: Steven Veldhuis

Paard: Arlybet

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:39

Preview (gratis)

Ruiter: Kelly Koss

Paard: Quetchup De La Roque

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:41

Preview (gratis)

Ruiter: Angelique Hoorn

Paard: Adelien

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:43

Preview (gratis)

Ruiter: Jeroen Broek

Paard: Zaldorado

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:45

Preview (gratis)

Ruiter: Chantal Regter

Paard: Golly Girl

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:46

Preview (gratis)

Ruiter: Charlotte Bettendorf

Paard: Fioretta 9

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:49

Preview (gratis)

Ruiter: Bert-jan Zuidema

Paard: Zorito

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:53

Preview (gratis)

Ruiter: Doron Kuipers

Paard: Laos

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 13:55

Preview (gratis)

Ruiter: Lukasz Appel

Paard: Cassini Van Hamond

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 14:06

Preview (gratis)

Ruiter: Wesley Newlands

Paard: Wieminka B

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 14:07

Preview (gratis)

Ruiter: Mark Bunting

Paard: Flying Faithful

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 14:08

Preview (gratis)

Ruiter: Marianne Boerema

Paard: Wakey Wakey

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 14:10

Preview (gratis)

Ruiter: Annet Willems-Vos

Paard: Nirvana

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 14:11

Preview (gratis)

Ruiter: Dennis Van Den Brink

Paard: Ultra

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 14:13

Preview (gratis)

Ruiter: Kelly Koss

Paard: Quetchup De La Roque

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 14:15

Preview (gratis)

Ruiter: Charlotte Bettendorf

Paard: Fioretta 9

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 14:16

Preview (gratis)

Ruiter: Diaa Amr Beshir

Paard: Folaz

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 15:23

Preview (gratis)

Ruiter: Dominique Roelofsen

Paard: Wladimir S

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 15:25

Preview (gratis)

Ruiter: Shanice Roozeboom

Paard: Zidane

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 15:28

Preview (gratis)

Ruiter: Pim Mulder

Paard: Zo Special

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 15:31

Preview (gratis)

Ruiter: Bart Haselbekke

Paard: Qualif De Thurin

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 15:33

Preview (gratis)

Ruiter: Celine Schoonbroodt

Paard: Ace Z

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 15:35

Preview (gratis)

Ruiter: Beezie Madden

Paard: Amadora

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 15:37

Preview (gratis)

Ruiter: Paulina Malinowska

Paard: Omen Z

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 15:39

Preview (gratis)

Ruiter: Michael Greeve

Paard: Taloubetdarco K Z

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 15:41

Preview (gratis)

Ruiter: Marleen Schütte

Paard: Zanzibar

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 15:44

Preview (gratis)

Ruiter: Camilla Storemark

Paard: Tiffany

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 15:46

Preview (gratis)

Ruiter: Harrie Wiering Jr

Paard: World Wide

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 15:48

Preview (gratis)

Ruiter: Patrick Schans, Van Der

Paard: nn

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 15:51

Preview (gratis)

Ruiter: Robert Vos

Paard: Another Pleasure

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 15:53

Preview (gratis)

Ruiter: Ben Schröder

Paard: Artiflex R

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 15:55

Preview (gratis)

Ruiter: Ben Asselin

Paard: Makavoy

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 15:57

Preview (gratis)

Ruiter: Steven Veldhuis

Paard: Armani

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 15:59

Preview (gratis)

Ruiter: Sandra Piwowarczyk - Baluk

Paard: Chabento

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:02

Preview (gratis)

Ruiter: Emile Karim Fares

Paard: Riboy D-alimat

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:03

Preview (gratis)

Ruiter: Marcel De Boer

Paard: Alvaro

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:06

Preview (gratis)

Ruiter: Thomas Holz

Paard: Quandor 4

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:08

Preview (gratis)

Ruiter: Nathalie Mei, Van Der

Paard: Africa

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:10

Preview (gratis)

Ruiter: Anne Bakker

Paard: Zoe Velvet

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:12

Preview (gratis)

Ruiter: Jur Vrieling

Paard: Zavall Vdl

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:14

Preview (gratis)

Ruiter: Holger Wenz

Paard: Complete

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:16

Preview (gratis)

Ruiter: Annet Willems-Vos

Paard: Interline H

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:18

Preview (gratis)

Ruiter: Julia Kayser

Paard: Sterrehof-s Ushi

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:20

Preview (gratis)

Ruiter: Peter Olthof

Paard: Bumbelbee

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:22

Preview (gratis)

Ruiter: Wout-jan Schans, Van Der

Paard: Sacramento

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:25

Preview (gratis)

Ruiter: Nayel Nassar

Paard: Raging Bull Vangelis S

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:26

Preview (gratis)

Ruiter: Frans Wijlaars

Paard: Vince Black

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:28

Preview (gratis)

Ruiter: Lukasz Appel

Paard: Zarco

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:30

Preview (gratis)

Ruiter: Charlotte Bettendorf

Paard: Kiwi Du Gibet

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:32

Preview (gratis)

Ruiter: Marc Houtzager

Paard: Sterrehof-s Rivegauche

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:35

Preview (gratis)

Ruiter: Gerco Schröder

Paard: Vicky Gold

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:37

Preview (gratis)

Ruiter: Michiel Brusse

Paard: Cannavaro D

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:39

Preview (gratis)

Ruiter: Kelly Koss

Paard: Chalacorada

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:41

Preview (gratis)

Ruiter: Albert Zoer

Paard: Abra Kadabra

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:43

Preview (gratis)

Ruiter: Bert-jan Zuidema

Paard: Ub 40

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:45

Preview (gratis)

Ruiter: Juan Carlos Alvarez Del Castillo B.

Paard: Premiere 29

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:47

Preview (gratis)

Ruiter: Lukasz Wasilewski

Paard: Wavantos Vd Renvillehoeve

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:49

Preview (gratis)

Ruiter: Luis Pedro Biraben

Paard: Casparo

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:52

Preview (gratis)

Ruiter: Suzanne Tepper

Paard: Km Wish

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:54

Preview (gratis)

Ruiter: Luiz Francisco De Azevedo

Paard: Barbou De Ruet

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:56

Preview (gratis)

Ruiter: Remco Been

Paard: Viceroy

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 16:58

Preview (gratis)

Ruiter: Hanno Ellermann

Paard: Zacharov Tn

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 17:00

Preview (gratis)

Ruiter: Sjaak Sleiderink

Paard: Paladin De Laume

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 17:02

Preview (gratis)

Ruiter: Maureen Bonder

Paard: Alex

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 17:04

Preview (gratis)

Ruiter: Annelies Vorsselmans

Paard: Dakota

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 17:06

Preview (gratis)

Ruiter: Gemma Johnsey Plumley

Paard: Kobie

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 17:08

Preview (gratis)

Ruiter: Daan Van Geel

Paard: Zoe

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 17:10

Preview (gratis)

Ruiter: Dennis Van Den Brink

Paard: Wennemars

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 17:12

Preview (gratis)

Ruiter: Angelique Hoorn

Paard: Zascal

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 17:14

Preview (gratis)

Ruiter: Jeroen Dubbeldam

Paard: Zenith Sfn

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 17:17

Preview (gratis)

Ruiter: Doron Kuipers

Paard: Amparo Z

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 17:19

Preview (gratis)

Ruiter: Frans Wijlaars

Paard: Vince Black

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 17:31

Preview (gratis)

Ruiter: Albert Zoer

Paard: Abra Kadabra

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 17:33

Preview (gratis)

Ruiter: Maureen Bonder

Paard: Alex

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 17:35

Preview (gratis)

Ruiter: Gemma Johnsey Plumley

Paard: Kobie

Evenement: CH de Wolden

Klasse: big tour

Rubriek: big tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 17:36

Preview (gratis)

Ruiter: Mark Bunting

Paard: Flying Faithful

Evenement: CH de Wolden

Klasse: Final Medium Tour

Rubriek: Final Medium Tour

Datum: 28-07-2013

Tijd: 14:08

Preview (gratis)